Gọi đò – Karaoke


  1. Thể loại : Dân ca trữ tình
  2. Ca sĩ : Dương ngọc thái
  3. Nguồn beat: Cộng đồng internet
  4. Karaoke by: Tịch Phi Dương

About these ads

One comment on “Gọi đò – Karaoke

Yêu cầu Karaoke vui lòng chú ý khung bên dưới.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s