Chuyện ba mùa mưa – Karaoke


  1. Thể lọa nhạc: Trữ tình
  2. Ca sĩ : Quang lê
  3. Nguồn beat: Cộng đồng internet
  4. Karaoke by: Tịch  Phi Dương


About these ads

One comment on “Chuyện ba mùa mưa – Karaoke

Yêu cầu Karaoke vui lòng chú ý khung bên dưới.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s